DPO-ra van szüksége?

Olyan szolgáltatásokat kínálunk, amelyek segítik vállalkozását az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) teljesítésében.

DPO szolgáltatás

Olyan szolgáltatásokat kínálunk, amelyek segítik vállalkozását az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) teljesítésében.

A széleskörű tanácsadási megoldásaink mellett, tapasztalt kollégáink el tudják látni Önöknél az adatvédelmi tisztviselői (DPO) feladatokat is.
Az általunk kiszervezett adatvédelmi tisztviselő (DPO) önálló adatvédelmi szakértőként fog részt venni szervezetében, összhangban a GDPR rendelettel és a kapcsolódó jogszabályokkal..

Kiszervezett adatvédelmi tisztviselő szolgáltatásunkkal hatékonyan és szervezetére szabottan megoldhatja a folyamatos GDPR megfelelést.

Kinek szükséges a DPO?

az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat;

az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé;

A DPO szolgáltatás pozítivumai

az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok 9. cikk szerinti különleges kategóriáinak és a 10. cikkben említett, büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban.

A kiszervezett DPO független a szervezettől, munkája külsős szerződés alapján történik

Nincs üzleti tevékenységek közötti összeférhetetlenség

Folyamatos kapcsolattartás

Minősített szakértelem (CIPP/E, CISA, CSM, MCP)

Cégünk szakemberei között tudhatjuk az első informatikust Magyarországon aki CIPP/E minősítéssel rendelkezik.

A tapasztalat miatt mindig a legjobb megoldások kerülnek csak bevezetésre

Cégünk egyik alapítója Tőzsér Zoltán 2018 augusztusa óta az első informatikus Magyarországon, aki az International Association of Privacy Professionals adatvédelmi minősítését (CIPP/E) megszerezte.

Szolgáltatásunkról

A GDPR megfelelési folyamat támogatása

l

Az adatfeldolgozással kapcsolatos elveknek való megfelelés

o

Helyzetfelmérés, üzemeltetési, működési folyamatok megismerése

Z

Az érintettek tájékoztatására irányuló intézkedések tervezése

És még rengeteg minden…

Szolgáltatásunk 3 legfontosabb pozitívuma

i

Szabályzati struktúra rövid áttekintése

Az érintettek jogainak gyakorlásának elősegítése

KÖLTSÉGHATÉKONY MEGOLDÁS

Ideális azok számára, akik nem akarnak teljes munkaidős DPO-t kinevezni.

A LEGJOBB GYAKORLAT ALKALMAZÁSA

Képzett szakembereink a sokéves tapasztalataik birtokában hatékonyan segíthetik a legjobb gyakorlatok bevezetését

A DPO feladatai

GYORS MEGOLDÁS

Az idő- és költséghatékonyság közös érdekünk

tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést végző alkalmazottak részére az e rendelet, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban

ellenőrzi az e rendeletnek, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben vevő személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is

kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat 35. cikk szerinti elvégzését

együttműködik a felügyeleti hatósággal és

az adatkezeléssel összefüggő ügyekben – ideértve a 36. cikkben említett előzetes konzultációt is – kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele.

Miért mi?

Magasan képzett, tanúsított tanácsadók (CIPP/E, CISA, CSM, MCP)

Cégünk alapítója az első informatikus Magyarországon aki CIPP/E minősítéssel rendelkezik

Számos befejezett projekt (GDPR bevezetés is!), amely megfelel a különböző biztonsági követelményeknek és előírásoknak

A teljes GDPR ciklus ismerete – folyamatok, hiányosságok, ajánlások, végrehajtás, szolgáltatás

Adatvédelmi jogászi háttér

Cégünk egyik alapítója Tőzsér Zoltán 2018 augusztusa óta az első informatikus Magyarországon, aki az International Association of Privacy Professionals adatvédelmi minősítését (CIPP/E) megszerezte.

Nuce

A szolgáltatásunkról

 • A GDPR megfelelési folyamat támogatása
 • Helyzetfelmérés, üzemeltetési, működési folyamatok megismerése
 • Szabályzati struktúra rövid áttekintése
 • Az adatfeldolgozással kapcsolatos elveknek való megfelelés
 • Az adatfeldolgozás jogalapjának pontos meghatározása (jogászok bevonásával)
 • A kezdeti adatgyűjtést eredményező célokon kívüli célok összeegyeztethetőségének értékelése (jogászok bevonásával)
 • Az érintettek tájékoztatására irányuló intézkedések tervezése
 • Az érintettek jogainak gyakorlására vonatkozó kérelmek fogadására és kezelésére szolgáló mechanizmusok tervezése
 • Az adatfeldolgozók alkalmazása, beleértve azon szerződések vagy jogi dokumentumok tartalmának véleményezését, amelyek szabályozzák az adatkezelő-adatfeldolgozó kapcsolatot (jogászok bevonásával)
 • Olyan nemzetközi adatátviteli technológiák azonosítása, amelyek megfelelnek a szervezet igényeinek és sajátosságainak, valamint az adatátvitel indoklása
 • Adatvédelmi politikák kidolgozása
 • A feldolgozási tevékenységek nyilvántartásának tervezése
 • És még több minden…

Itt vagyunk, hogy segítsünk!

Telefonszám

+36 70 306-6446