A GDPR rendelet 4. cikk (12) bekezdése az adatvédelmi incidenst úgy határozza meg, hogy

 • „a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi”.

Az infotörvény ugyanerre a következő definíciót használja:

 • „az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi”

Hasonló, de nem ugyanaz… 😊

A 29-es munkacsoport máig érvényben lévő iránymutatása szerint:

 • „megsemmisítés”: az az eset, amikor az adatok egyáltalán nem, vagy az adatkezelő számára nem használható formában léteznek.
 • „károsodás”: az az eset, amikor a személyes adatok módosultak, sérültek, vagy már nem hiánytalanok.
 • „elvesztés”: az adatok még léteznek, de az adatkezelő már nem rendelkezik felettük, nem fér hozzájuk, vagy azok nincsenek a birtokában.
 • „jogosulatlan vagy jogellenes adatkezelés”: a személyes adatok közlése (vagy hozzáférhetővé tétele) arra jogosulatlan címzettek számára, illetve bármilyen egyéb, az általános adatvédelmi rendeletbe ütköző adatkezelés.

A lényeg: a személyes adatok megsértésének típusait úgy soroljuk be, ahogy azok befolyásolják az adatok

 • titoktartását,
 • integritását, és
 • rendelkezésre állását.

A rendelkezésre állás megsértése csak ideiglenes lehet, és az adatkezelőknek mérlegelniük kell, hogy a megsértés a másik két alapelvének valamelyikére vonatkozik-e, vagy befolyásolja-e az érintettek jogait és szabadságait.

Noha az incidens bejelentésére vonatkozó követelmények a személyes adatokra és az érintettekre gyakorolt hatásokra összpontosítanak, magának az incidensnek a meghatározása nehezebb lehet.

A szervezet adatainak megsértése fogalma egyszerűnek tűnik, de nem mindig egyszerű megállapodni abban, hogy mi minősül ennek. Például ez csak a rendszerhez való jogosulatlan hozzáférés kísérlete, vagy az engedélyezett módon megszerzett adatok engedély nélküli felhasználása?

Mindenképpen céges döntés szükséges, még bármilyen incidens bekövetkezése előtt…

Egy megközelítés az ENISA anyagai alapján:

 • IT-eszközök elvesztése: elveszített, vagy ellopott eszközök – laptopok, USB-meghajtók, telefonok, stb.
 • Levelezés: levél elküldése e-mailben vagy e-mailben helytelen címre, személyes adatokkal.
 • A dokumentumok nem megfelelő selejtezése: személyes adatokat a szemetesben, nem megfelelően törölt merevlemezek selejtezése, továbbadása, stb.
 • Hackelés: rosszindulatú támadások a számítógépes hálózatokon.
 • Műszaki hiba: előre nem látható bonyodalom egy informatikai rendszerben.
 • Lopás: adatlopás papíralapú vagy elektronikusan tárolt formában, stb.
 • Jogosulatlan hozzáférés: jogos felhasználó, jogosulatlan hozzáférése.
 • Jogosulatlan terjesztés: személyes adatok terjesztése.

Az adatvédelmi tisztviselő (DPO) első fontos lépése annak áttekintése, hogy milyen incidenseket vagy eseményeket tekint az adott szervezet adatvédelmi incidensnek. Noha valószínűleg nagyon sok biztonsági esemény történik a cégben folyamatosan (IP címek pingelésétől, az adathalász-kísérletekig), a hivatalos, szabályszerű incidenskezelési folyamatot csak akkor kell beindítani, ha egy esemény megfelel a szervezet ilyen fogalommeghatározásának.

Egyértelműnek kell lennie annak is, hogy az adatkezelő szervezetében ki a felelőse annak, hogy egy eseményt a GDPR szerinti adatkezelési incidensnek nyilvánítson, hogy megindíthassa az előre szabályozott folyamatokat, eldöntse az ilyenkor szükséges kérdéseket (pl. hatósági értesítések, érintettek értesítése, külső szakértők bevonása, stb.)