Egy kellemes, frissítő téma a kánikulai-nyaralási időszakra… 😊

 Az adatkezelők adatkezelését felül kell vizsgálni.

 Az Infotörvény (2011. évi CXII. törvény) 5.§ (5) cikke szerint:

„Ha a kötelező adatkezelés időtartamát vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e. Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.”

 Ennek nagyjából most jött el az ideje.

Általában ez nem jelent különösebben nagy munkát, ha nem sok mindenben változott az adatkezelés  és a kapcsolódó üzleti folyamatok az eredetileg megállapítottakhoz (pl. jogalap, tárolás, stb.) képest. Jellemzően „csak” a távmunka, otthoni munka kérdéskörét kell megvizsgálni.